Advocatenkantoor Koorevaar

Toegankelijk. Een messcherpe feitelijke en juridische analyse. Geen oeverloze beschouwingen waarvan de relevantie niet helemaal duidelijk is. Een heldere en gedocumenteerde weergave van de feiten waarin u zich herkent en die ook voor andere partijen en rechters begrijpelijk is. Stellingen en verweren die juridisch hout snijden en in een eventuele procedure serieus kans maken om overeind te blijven, zonder angst om zo nodig de grenzen van het recht te verkennen.

Kennis van zaken. Gevoel voor de juridische kant van het geschil en de werkelijke belangen van partijen. De zorg voor de zaak overnemen, zonder die meteen helemaal uit uw handen te trekken. Een samenwerking waarbij steeds duidelijke en onderbouwde strategische keuzes worden geboden. Op elk moment weten hoe de zaken ervoor staan en wat de volgende stap is.

Oplossingsgericht. De zaak niet eindeloos in de lucht houden, maar die daadwerkelijk tot een einde brengen. Bereidheid om elke mogelijke weg naar een oplossing te onderzoeken, zonder bochten af te snijden. De soepele weg als het kan, de formele weg als de zaak daarom vraagt. En in elk stadium gericht op het beste resultaat.


ADVOCATENKANTOOR KOOREVAAR
Molenstraat 18 A
2513 BK Den Haag
+31 6 1501 0725
jfk@advocatenkantoorkoorevaar.nl

John Koorevaar