Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Advocatenkantoor Koorevaar is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Het kantoor heeft ruime proceservaring op het gebied van aansprakelijkheid van bedrijven, beroepsbeoefenaren en particulieren, werkgeversaansprakelijkheid, gebrekkige producten, gebrekkige roerende en onroerende zaken, verkeersongevallen, watersportongevallen, letselschade, brandschade, bouwschade, fraude, polisgeschillen en regres.

Het kantoor treedt vooral op voor verzekeraars en andere professionele partijen die het kantoor inschakelen ter voorkoming of juist ten behoeve van een procedure. Wanneer de zaak zich daarvoor leent staat Advocatenkantoor Koorevaar ook particulieren bij.

Advocatenkantoor Koorevaar beschikt niet over een derdengeldrekening.


ADVOCATENKANTOOR KOOREVAAR
Molenstraat 18 A
2513 BK Den Haag
+31 6 1501 0725
jfk@advocatenkantoorkoorevaar.nl

John Koorevaar